Νέο project 2019

Οι υπηρεσίες μας: Προετοιμασία διατροφικές ετικέτες με βάση FDA «Food labeling Guide», Nutrition tables, Έκδοση FDA Certificates και Συντονισμός όλων των απαιτούμενων ενεργειών με αιτήσεις και άδειες για κεντρικό εκτελωνισμό κατά την αναχώρηση προς ΗΠΑ

Να ευχαριστήσω τις εταιρείες για την αψόγη συνεργασία μας:

Berryland PC | Biofresco |  Kandylas S. S.A. | Ladi Biosas | Ode Pommegranate | Santowines S.A. |

Δείτε τα βιολογικά προϊόντα που μας ενδιαφέρουν εδώ